Онлайн зээлийг малчны хотноос...

Төв суурин газраас алсмагдмал бүс нутагт амьдардаг малчдын хувьд гэнэтийн мөнгөний хэрэгцээ гарсан үед заавал сум, аймгийн төвийг зорьж, банкны салбар нэгжид…
Dornogovi.mn