ДОРНОГОВЬ: Нүдэнгийн хонхор

Дорноговь аймгийн байгалийн болоод түүхэн дурсгалт газраас хүргэж байна. Нүдэнгийн хонхор нь Сайншандаас 80 км, Айраг сумын төвөөс 43 км-т оршдог. Уг газарт…
Dornogovi.mn