Нийт төллөх малын 65.05 хувь нь төллөжээ

Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд нийт төллөх малын 141416 буюу 65.05 хувь нь төллөсөн байна. Нийт төллөсөн 141416 эх малаас 124479 төл хүлээн авсан  бөгөөд төл…
Dornogovi.mn