Жишиг сумдын тоог 99-д хүргэнэ

  МАН-ын мөрийн хөтөлбөрийн “Хот хөдөөгийн тэнцвэртэй хөгжил” хэсэгт дараахь зорилтуудыг тусгажээ.5.9.1. Бүс нутгуудад экспортын чиглэлтэй үйлдвэрлэл,…
Dornogovi.mn