Сонгогчдын ирц нь 50 хувьд хүрсэн аймгууд

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн ирц 21.00 цагийн байдлаар улсын хэмжээнд 52 хувьд хүрлээ. Ингэснээр аль нэг хэсэг, аймагт ирц 52 хувьд хүрсэн эсэхээс үл…

Эрдэнэ Баянчандмань Батсүмбэр Борнуур сумдын инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн зураг төслийн ажил эхлээд байна

Монгол Улсын Засгийн газраас “Сумын хөгжил, инженерийн дэд бүтцийн хангамж” төслийг 19 аймгийн 59 сумын төвд хэрэгжүүлэхээр болсон. Энэхүү төсөлд Төв аймгийн…

Мэргэжлээ хэрхэн сонгох талаар ярилцав

Дорноговь аймгаас УИХ-ын гишүүнээр сонгогдсон Б.Дэлгэрсайхан, Т.Энхтүвшинболон аймгийн Засаг дарга О.Батжаргал, ИТХ-ын дарга Б.Ганзориг нар ерөнхий боловсролын…
Dornogovi.mn