Нийт малын 9,1 хувь нь хорогджээ

Дундговь аймгийн хэмжээнд энэ оны 5 дугаар сарын байдлаар нийт малын 9,1 хувь нь хорогджээ. 2020 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр тус аймаг 3741.1…
Dornogovi.mn